Ideą konkursu jest wyłonienie przez Jury artysty, który podczas trzech etapów konkursu wykona najciekawsze prace na zadane tematy konkursowe. Oprócz tego Konkurs będzie również okazją na spotkanie się klientów Galerii Słonecznej w Radomiu z „żywą sztuką” z możliwością podglądania artystów w procesie twórczym. Z wszystkich prac półfinałowych i finałowych zostanie również przygotowana wystawa, która zostanie prezentowana w Galerii Słonecznej w Radomiu przez trzy tygodnie od finału Konkursu.

Jury konkursu „Bitwa Sztuki”

Przewodniczący Jury:
– Profesor Zbigniew Bajek – artysta plastyk, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Jury:
– Profesor Aleksander Olszewski – artysta plastyk, dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Jacek Michał Szpak – artysta plastyk, nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Ilona Pulnar-Ferdjani – przedstawiciel Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Katarzyna Nagrodzka – przedstawiciel Działu Marketingu Galerii Słonecznej w Radomiu
Sekretarz Jury
Tomasz Mosionek – przedstawiciel Organizatora Konkursu Bunker Studio w Radomiu

Skrócone zasady Konkursu Plastycznego „Bitwa Sztuki”

 1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne spełniające warunek pełnoletniości. W szczególności kierowany jest do uczniów, studentów i absolwentów szkół i kierunków artystycznych. Wykształcenie kierunkowe nie jest jednak warunkiem koniecznym.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu będzie stworzenie prac konkursowych na zadane przez Organizatora tematy w trzech etapach konkursu.
 3. Pierwszy etap to internetowe eliminacje. Należy stworzyć pracę konkursową na temat: „DZISIAJ” oraz przesłać jej cyfrowy skan lub reprodukcję wraz z kompletnym „Zgłoszeniem do konkursu” na adres e-mail Organizatora konkursu.
 4. Nieprzekraczalny termin przesłania pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem do konkursu mija w dn. 18.06.2013 o godz. 24.00
 5. Spośród wszystkich kompletnych i spełniających wymagania regulaminu zgłoszeń Jury Konkursu wybierze maksymalnie 15 półfinalistów, którzy zostaną zaproszeni do II etapu konkursu.
 6. II etap konkursu (półfinał) odbędzie się w Galerii Słonecznej Radomiu w dniu 22.06.2013 (sobota).
 7. Zadaniem Półfinalisty Konkursu będzie publiczne (na oczach zgromadzonej w Galerii Słonecznej publiczności) wykonanie pracy półfinałowej w technice malarskiej lub rysunkowej na zadany temat Konkursowy na dostarczonym przez organizatora podobraziu w ciągu 5 godzin. Temat wyjawiony zostanie w dniu półfinału. Swoje prace półfinaliści przygotowywać będą w specjalnie do tego wyznaczonych strefach konkursowych mieszczących się w Galerii Słonecznej w Radomiu.
 8. Półfinaliści wykonają pracę konkursową na podobraziu zapewnionym przez Organizatora (90x120cm) ale przy użyciu własnych materiałów i narzędzi. Organizator zapewni sztalugę do podobrazia na czas wykonania pracy półfinałowej.
 9. Spośród 15 półfinalistów wybranych zostanie przez Jury trzech finalistów.
 10. III etap Konkursu (finał) odbędzie się w Galerii Słonecznej Radomiu w dniu 23.06.2013 (niedziela).
 11. Zadaniem Finalisty Konkursu będzie publiczne (na oczach zgromadzonej w Galerii Słonecznej publiczności) wykonanie pracy finałowej w technice malarskiej lub rysunkowej na zadany temat Konkursowy na dostarczonym przez organizatora podobraziu w ciągu 4 godzin. Temat wyjawiony zostanie w dniu finału. Swoje prace finaliści przygotowywać będą na scenie głównej Konkursu mieszczącej się w Galerii Słonecznej w Radomiu.
 12. Finaliści wykonają pracę konkursową na podobraziu zapewnionym przez Organizatora (160x160cm) przy użyciu materiałów i narzędzi zakupionych na koszt Organizatora w dniu finału w wyznaczonym do tego celu sklepie plastycznym do kwoty 500 zł. Każdy finalista będzie miał 10 min na zakupy. Zakupy będą odbywać się pod opieką przedstawicieli Organizatora. Ważne: Dopuszcza się także użycie własnych narzędzi oraz materiałów przez Finalistę konkursu.
 13. Jury wybierze zwycięzcę Konkursu, który otrzyma nagrodę główną w postaci komputera MacBook Pro 15 Retina z procesorem i7 (wartość nagrody ok 9500zł)
 14. Publiczność obserwująca finał wybierze Zwycięzcę Nagrody Publiczności, który otrzyma tablet iPad 2 (wartość nagrody ok. 1800 zł)

Ważne! Pełne zasady udziału w Konkursie plastycznym „Bitwa Sztuki” znajdują się w Regulaminie Konkursu (regulamin-konkursu-bitwa-sztuki).